Making Of a Penthouse

Making Of a Penthouse

مولف:پریسا صنعت نگار رفرنس رندر نورپردازی مدلینگ نورپردازی از طریق یک کرونا سان انجام شده است(تصویر شماره ۱) که از جنب به ساختمان تابیده است…

Making of kitchen

Making of kitchen

مولف: آذرسلیمانی رفرنس رندر رندر رندر نورپردازی نورپردازی نورپردازی نورپردازی پروژه با استفاده از کرونا سان انجام شده و برای تقویت سایه ها از کرونا…

Making Of Summer House

Making Of Summer House

مولف: بهنام امینی رفرنس رندر تصویر مدلسازی تصویر نورپردازی نورپردازی محیط: Corona Sun & Hdri Lighting نور پردازی محیط متریال پردازی متریال پردازی : فریم…

Making Of Dream house

Making Of Dream house

Making Of Dream house مولف:بردیا ملک رفرنس رندر مدلینگ نورپردازی نور کرونا سان تصویر آسمان برای توزیع برگ ها روی زمین از کرونا اسکتر استفاده…