The room of memories

The room of memories

مولف:محسن غلامی رفرنس   رندر     مدلسازی نورپردازی برای نورپردازی از کرونا سان استفاده شد و یک نور کرونا لایت برای روشنایی داخلی و…

Making of Villa of depths

Making of Villa of depths

مولف:جمال رسول زاده رفرنس رندر مدلینگ برای نورپردازی از کرونا سان و نورآسمان و محیط از   hdr    استفاده شده نورپردازی برای ساخت درختان ازcorona…

Making Of a Penthouse

Making Of a Penthouse

مولف:پریسا صنعت نگار رفرنس رندر نورپردازی مدلینگ نورپردازی از طریق یک کرونا سان انجام شده است(تصویر شماره ۱) که از جنب به ساختمان تابیده است…

Making of kitchen

Making of kitchen

مولف: آذرسلیمانی رفرنس رندر رندر رندر نورپردازی نورپردازی نورپردازی نورپردازی پروژه با استفاده از کرونا سان انجام شده و برای تقویت سایه ها از کرونا…

Making Of Summer House

Making Of Summer House

مولف: بهنام امینی رفرنس رندر تصویر مدلسازی تصویر نورپردازی نورپردازی محیط: Corona Sun & Hdri Lighting نور پردازی محیط متریال پردازی متریال پردازی : فریم…