استودیو آپ

آموزش مدل سازی پارامتریک مقدماتی-قسمت ۱۱

آموزش مدل سازی پارامتریک مقدماتی-قسمت ۱۱

دکتر سامر سیاری محقق و معماری پیشرو است که در سال ۱۹۹۹ اولین جایزه معماری خود را کسب کردو در چند کشور مختلف نماینده و مدرس رسمی Autodesk شد.وی سابقه همکاری با زاها حدید و چندین دانشگاه به نام در زمینه تحقیقات معماری را دارد.وی در این سری آموزش ها مفاهیم مدل سازی داینامیک و پارامتریک را به ساده ترین شکل آموزش داده است که بی شک برای شما مفید خواهد بود.