تکنیک های پایه مدل سازی در ۳dsmax -قسمت چهارم

تکنیک های پایه مدل سازی در ۳dsmax -قسمت چهارم
به این مطلب امتیاز بدهید

در این آموزش ها سعی در یاد گیری تکنیک های پایه مدل سازی در ۳dsmax  میکنیم .این آموزش ها سطح مبتدی و با ساده ترین روش هاست تا دوستان با مباحث اولیه مدل سازی در ۳dmax آشنا شوند.یکی  از کاربردی ترین این تکنیک ها مدل سازی به کمک دستورات مدل سازی متنوع spline است .

جشنواره
به این مطلب امتیاز بدهید

جشنواره