مدل سازی فرکتال در ۳dsmax

مدل سازی فرکتال در ۳dsmax
به این مطلب امتیاز بدهید

مدل سازی فرکتال در ۳dsmax

در این آموزش ها سعی در یاد گیری تکنیک های پایه مدل سازی در ۳dsmax میکنیم .این آموزش ها سطح مبتدی و با ساده ترین روش هاست تا دوستان با مباحث اولیه مدل سازی در ۳dmax آشنا شوند.تکنیک به کار رفته در این آموزش ساده خرد کردن حجم ها به تکه های کوچک تر هست وبا این روش حجم های متنوع و پوسته های بیشماری میتوان ایجاد کرد.

جشنواره
به این مطلب امتیاز بدهید

جشنواره