مدل سازی پارامتریک _قفسه کتاب

مدل سازی پارامتریک _قفسه کتاب
به این مطلب امتیاز بدهید

مدل سازی پارامتریک _قفسه کتاب

در این آموزش ها سعی در یاد گیری تکنیک های پایه مدل سازی در ۳dsmax میکنیم .این آموزش ها سطح مبتدی و با ساده ترین روش هاست تا دوستان با مباحث اولیه مدل سازی در ۳dmax آشنا شوند با توجه به محبوبیت این حجم ها در معماری داخلی و معماری خارجی در این آموزش سعی در به کار گرفتن ساده ترین تکنیک ها ی مدل سازی شده تا به راحتی بتوانید این تیپ احجام را مدل کنید.

 

 

 

جشنواره
به این مطلب امتیاز بدهید

جشنواره