مدل سازی پارامتریک به کمک ۳dsmax

مدل سازی پارامتریک به کمک ۳dsmax
به این مطلب امتیاز بدهید

در این آموزش ها سعی در یاد گیری تکنیک های پایه مدل سازی در ۳dsmax میکنیم .این آموزش ها سطح مبتدی و با ساده ترین روش هاست تا دوستان با مباحث اولیه مدل سازی در ۳dmax آشنا شوند.

جشنواره
به این مطلب امتیاز بدهید

جشنواره