طراحی صندلی با پوسته voronoi tessellation

طراحی صندلی با پوسته voronoi tessellation
به این مطلب امتیاز بدهید

طراحی صندلی با پوسته voronoi tessellation

در این آموزش با استفاده از نرم افزار ۳dsmax یک نمونه ساده از پوسته سازی را تمرین میکنیم.برای استفاده از این آموزش آشنایی نسبی با دستورات مدل سازی مورد نیاز است و سعی شده تا پوسته ای شبیه به نمونه های زیر مدل سازی شود.این آموزش با ۳dmax 2016 و بدون استفاده از اسکریپت مدل شده است.

جشنواره
به این مطلب امتیاز بدهید

جشنواره