Making Of black kitchen

Making Of black kitchen
به این مطلب امتیاز بدهید

Making Of black kitchen

مولف : خانم آذر سلیمانی

رفرنس

رندر نهایی

مدلسازی

نورپردازی

نورپردازی نهایی

نور corona sun  و استفاده  از  نورهای  corona light پشت پنجره

نورپردازی پروژه با استفاده از کورونا سان انجام شده و برای تقویت سایه ها از کرونا لایت در پشت پنجره استفاده شده است.

متریال پردازی

متریال کف

متریال دیوار

متریال قابلمه

متریال گلدان

متریال گیاه

متریال رو کابینتی

متریال صندلی

متریال میز

متریال قفسه

متریال بشکه

با تشکر از زحمات و کرکسیون های استاد کمباری

جشنواره
به این مطلب امتیاز بدهید

جشنواره