Making of Living room

Making of Living room
به این مطلب امتیاز بدهید

Making of Living room

مولف : خانم عاطفه تاکی

 

رفرنس

رندر نهایی

مدلینگ

نورپردازی

نور خورشید (corona sun)-نور محیطی –نور صفحه ای(corona mtl light)

نور سان

متریال پردازی

متریال چراغ برنز

متریال پارکت کف

متریال بالش

متریال پارچه مبل

متریال پارچه روی مبل

متریال میز پارچه ای

کرکسیون ها

با تشکر از راهنمایی ها و کرکسیون های استاد کمباری

 

 

جشنواره
به این مطلب امتیاز بدهید

جشنواره