Making Of Summer House

Making Of Summer House
به این مطلب امتیاز بدهید

مولف: بهنام امینی

رفرنس

رندر

تصویر مدلسازی

تصویر نورپردازی

نورپردازی محیط:

Corona Sun & Hdri Lighting

نور پردازی محیط

متریال پردازی

متریال پردازی : فریم و شیشه پنجره

متریال پردازی : شیشه پنجره

متریال پردازی : سقف شیروانی

متریال پردازی : بدنه پل چوبی

متریال پردازی : زمین و آب

متریال پردازی : آجر

عکس های پروژه:behnam amini

جشنواره
به این مطلب امتیاز بدهید

جشنواره