Making of Villa of depths

Making of Villa of depths
به این مطلب امتیاز بدهید

مولف:جمال رسول زاده

رفرنس

رندر

مدلینگ

برای نورپردازی از کرونا سان و نورآسمان و محیط از   hdr    استفاده شده

نورپردازی

برای ساخت درختان ازcorona scatter استفاده شده
با استفاده از تکنیکvertex color

متریال آب

متریال چوب

متریال شیشه

متریال بدنه اصلی

متریال چوب تیره

و در نهایت تشکر فراوان از استاد کمباری

عکس های پروژه  jamal rasoul zade

جشنواره
به این مطلب امتیاز بدهید

جشنواره