مدل سازی استادیوم زاها حدید

مدل سازی استادیوم زاها حدید
به این مطلب امتیاز بدهید

مدل سازی استادیوم زاها حدید

 

 

این آموزش شما با یاد گیری تکنیک های ساده مدل سازی حجم بنای japan national stadium اثر معمار برجسته زاها حدید را مدل خواهید کرد.  در این آموزش ها سعی در یادگیری تکنیک های پیشرفته مدل سازی در ۳dsmax میکنیم .این آموزش ها سطح متوسط و با ساده ترین روش هاست تا دوستان با مباحث اولیه مدل سازی در ۳dmax آشنا شوند.
این روش بخصوص یکی از ارکان مدل سازی معماری است که مسلط بودن آن برای تمام کسانی که می خواهند در بخش مدل سازی فعالیت کنند الزامی است .

 

 

 

 

 

جشنواره
به این مطلب امتیاز بدهید

جشنواره