استودیو آپ

پوسته پارامتریک تکینک بیت مپ

پوسته پارامتریک تکینک بیت مپ

یکی از پر طرف دار ترین تکنیک ها در پوسته های پارامتریک کنترل یک پارامتر به کمک یک عکس است.در این آموزش به کمک نرم افزار ۳dmax و pra3d میتوانید این تیپ پوسته ها مدل سازی و طراحی کنید.