استودیو آپ

طراحی برج پارامتریک

طراحی برج پارامتریک

نرم افزار ۳dsmax با قابلیت های بیشمار پلاگین پاراتی ری دی یکی از مناسب ترین روش ها جهت طراحی و مدل سازی های پارامتریک است.در این آموزش یاد میگیرید با روشی بسیار ساده از هندسه وورونوی استفاده کنیدو با استفاده از پلاگین para3d بدنه و پوسته یک برج پارامتریک را مدل کنید.این آموزش در ۵ بخش به صورت کامل آموزش داده شده است.

قسمت اول

قسمت دوم

قسمت سوم

قسمت چهارم