آموزش رویت جلسه دهم

آموزش رویت جلسه دهم
به این مطلب امتیاز بدهید

ترسیمات جزییات در Revit

مدرس : مهندس مطلبی

با توجه اهمیت نقشه های فاز ۲ و همچنین قدرت بالای Revit در ترسیمات جزییات شکل ، در این آموزش توضیح دادیم که به چه شکل یک پله را به صورت پارامتریک و با جزییات فاز ۲ ترسیم نماییم.

جشنواره
به این مطلب امتیاز بدهید

جشنواره