آموزش رویت جلسه هشتم

آموزش رویت جلسه هشتم
۵ امتیاز از مجموع ۱ رای

ترسیم فرم های پارامتریک در Revti

نرم افزار Revit بدون در نظر گرفتن Add-once های اون برای کاراهای پارامتریک ساخته نشده است اما در محیط Mass و Template های وابسته به آن تا حدی می توانیم فرمهای پارامتریک مورد نظر را اجرا نماییم ، در این آموزش یک مثال ساده از ترکیب این محیط ها را ترسیم می کنیم.

جشنواره
به این مطلب امتیاز بدهید

جشنواره