استودیو آپ

آموزش رویت جلسه نهم

نحوه ایجاد عناصر ثابت بر روی دیوار های پیش فرض Revit برای ترسیمات سریع و پارامتریک ( بخشی از پک آموزشی Revit Architecture )

توضحیات : یکی از عوامل پرکاربرد در طراحی عناصر ثابت بر روی دیوارها از نوارها و قرنیز ها تا گچبری و یا سنگه های کم ارتفاع بر روی دیوارهای خارجی می باشد که اضافه کردن آنها بر روی دیوارها زمان بر هست ، در این آموزش توضیح خواهیم داد چگونه این عناصر را بر روی دیوار دلخواه به صورت ثابت قرار داده تا با ترسیم دیوارها آنها نیز بر روی دیوار باشند.