استودیو آپ – تری دی مکس ، مدلینگ

برچسب: تری دی مکس ، مدلینگ

مدل سازی پارامتریک _قفسه کتاب

مدل سازی پارامتریک _قفسه کتاب در اين آموزش ها سعي در ياد گيري تکنيک هاي پايه مدل سازي در 3dsmax ميکنيم .اين آموزش ها سطح مبتدي و با ساده ترين روش هاست تا دوستان با مباحث اوليه مدل سازي در 3dmax آشنا شوند با توجه به محبوبيت اين حجم ها در معماري داخلي و معماري خارجي در اين آموزش سعي…