استودیو آپ – مکس ، مدلینگ،۳dmax

برچسب: مکس ، مدلینگ،3dmax

تکنیک های مدل سازی با Edit poly

تکنیک های مدل سازی با Edit poly مدل سازی polyدر نرم افزار 3dsmax مهمترین و کارا ترین تکنیک های مدل سازی است.در این تکنیک با مدل کردن نمونه زیر یاد خواهید گرفت چطور باید پولی ها را از هم جدا کرد و به صورت دسته جمعی کنترل کرد   [aparat id="V9ayF"]