استودیو آپمحصولات آموزشی | استودیو آپ

پک جامع آموزش کلاسیک

آموزش از ۰ تا۱۰۰ پایه تا حرفه ای ۶۰جلسه در ۹ DVD

پک جامع آموزش مدل سازی پارامتریک PARA3D

در ۲۴ جلسه و بیش از ۱۴ ساعت آموزش جامع

پک جامع آموزش مقدماتی تا پیشر ۳dmax

بیش از ۶۰ جلسه آموزش مقدماتی تا پیشرفته

پک جامع آموزش رندر حرفه ای با موتور رندر CORONA

آموزش از ۰ تا ۱۰۰ در ۹ DVD

پک جامع آموزش راندو دیجیتال

بیش از ۵۰۰ ساعت آموزش راندو

پک جامع آموزش مبتدی تا پیشرفته ZBrush

آموزش مبتدی تا پیشرفته تکنیک های حرفه ای حکاکی دیجیتال در نرم افزار زیبراش

پک آموزش نقاشی دیجیتال

این پک بیش از ۲۰ ساعت و در ۱۳ درس تنظیم شده‌است