۸House by BIG Copenhagen

۸House by BIG Copenhagen
به این مطلب امتیاز بدهید

پرزانته جذاب و بینظیر Bjarke Ingels برای پروژه ۸House
بنظرتون بعد از این نوع پرزانته کارفرمایی پیدا میشه که طرح رو قبول نکنه ؟!

جشنواره
به این مطلب امتیاز بدهید

جشنواره