توربین درختی نسل جدید توربین ها در آینده

توربین درختی نسل جدید توربین ها در آینده
به این مطلب امتیاز بدهید
بحران انرژی و نیاز روز افزون به انرژی های پاک باعث شده که هر روز ایده ای جدید داشته باشیم برای استفاده از انرژی های طبیعی.یک شرکت فرانسوری درخت هایی در خیابان های پاریس نصب کرده که شاید بتواند نسل آینده توربین های شهری باشد.
جشنواره
به این مطلب امتیاز بدهید

جشنواره