با گالری تازه تاسیس موزه ویکتوریا و آلبرت درلندن آشنا شوید

با گالری تازه تاسیس موزه ویکتوریا و آلبرت درلندن آشنا شوید
به این مطلب امتیاز بدهید

ساخت این پروژه ۳ سال زمان برد و ۵۵ میلیون پوند برای ساخت آن هزینه شد.هدف از ایجاد این مجموعه ترکیب خیابان  مجاور موزه با مجموعه موزه  ویکتوریا و آلبرت درلندن بود.

جشنواره
به این مطلب امتیاز بدهید

جشنواره