کاربرد اوریگامی در معماری

آشنایی با کاربرد اوریگامی در معماری – قسمت دوم

آشنایی با کاربرد اوریگامی در معماری – قسمت دوم
به این مطلب امتیاز بدهید

آشنایی با کاربرد اوریگامی در معماری – قسمت دوم

در این فیلم با Peter Dahmen همراه شوید تا با گوشه ای از کاربرد اوریگامی در معماری و ماکت سازی معماری آشنا شوید.
جشنواره
به این مطلب امتیاز بدهید

جشنواره