جذب رطوبت از هوا با این سازه عجیب

جذب رطوبت از هوا با این سازه عجیب
به این مطلب امتیاز بدهید
یکی از راه کار های خلاقانه که برای حل مشکل بی آبی در نقاط خشک زمین در نظر گرفته شده استخراج مستقیم آب از هواست.این سازه جالب میتواند رطوبت موجود در هوا را به آب تبدیل کند و در خود ذخیره سازد.
جشنواره
به این مطلب امتیاز بدهید

جشنواره