رویای معماران ساخت خانه با پرینت سه بعدی

رویای معماران ساخت خانه با پرینت سه بعدی
به این مطلب امتیاز بدهید
در کنار تمام تکنولوژی های رو به رشد دنیای معماری رویای به کار گیری پرینت سه بعدی جدی ترین هدف گروه های تحقیقاتی است .با روش های جدید به نظر میرسد فاصله زیادی با تحقق این رویا نباشد.
جشنواره
به این مطلب امتیاز بدهید

جشنواره