ساخت پوسته های داینامیک

ساخت پوسته های داینامیک
به این مطلب امتیاز بدهید
پوسته های داینامیک به سطوحی گفته میشوند که این قابلیت را دارند تا در تعامل با محیط اطراف خود تغییر رفتار دهند و در تنظیم عوامل محیطی مانند باد و نور به کار گرفته شوند.در این کلیپ با چند مورد از این پوسته ها آشنا می شوید.
جشنواره
به این مطلب امتیاز بدهید

جشنواره