بازدیدی از باغ گیاه شناسی مادرید

بازدیدی از باغ گیاه شناسی مادرید
به این مطلب امتیاز بدهید

اخیرا در حومه شهر مادرید بزرگترین باغ کاکتوس اروپا به نام (Desert city) در مساحتی به بزرگی ۵۰۱۷ مترمربع با بیش از ۴۰۰ گونه مختلف کاکتوس افتتاح شده است.با این مجموعه بیشتر آشنا شوید.

جشنواره
به این مطلب امتیاز بدهید

جشنواره