طراحی نسل جدید BMW به کمک اسکیس و Adobe Photoshop !

طراحی نسل جدید BMW به کمک اسکیس و Adobe Photoshop !
به این مطلب امتیاز بدهید
قلم نوری به همراه Adobe Photoshop قابلیت های چشم گیری را به طراحان صنعتی میدهد.این فیلم قسمتی از روند طراحی نسل جدید BMW از مرحله اسکیس دستی تا تکمیل پیش طرح به کمک Photoshop  را نشان میدهد.
جشنواره
به این مطلب امتیاز بدهید

جشنواره