فراتر از یک پلاتر!

فراتر از یک پلاتر!
به این مطلب امتیاز بدهید

فراتر از یک پلاتر!

این دستگاه cnc چیزی فرا تر از یک پلاتر عمل میکند, برش لیزر و قابلیت حک و پلات با هر نوع از ابزارمعماری بخشی از توانایی های این ماشین است که هر معماری عاشق آن میشود.

جشنواره
به این مطلب امتیاز بدهید

جشنواره