تکنیک های نوین در پرزانته معماری -Europa City

تکنیک های نوین در پرزانته معماری -Europa City
به این مطلب امتیاز بدهید

تکنولوژی روز به همراه نرم افزار های جدید پرزانته معماری را نیز دست خوش تحول کرده است . با فاصله گرفتن از ارائه های دستی و رندر های نرم افزاری شیوه های نوینی از پرزانته در حال تولید و توسعه هستند که در ادامه توجه شما را به یک نمونه جذاب از این تکنیک نوین جلب میکنیم.

جشنواره
به این مطلب امتیاز بدهید

جشنواره