نقاشی برای نابینایان!

نقاشی برای نابینایان!
به این مطلب امتیاز بدهید
آندره مایر هنرمندی خلاق که ابتکارش در نوعی از نقاشی سر و صدای زیادی به پا کرده.این نوع خاص از نقاشی بعد از ترسیم های اولیه با ایجاد بر آمدگی قابلیت درک, از طریق لمس شدن را برای نابینایان داراست.
جشنواره
به این مطلب امتیاز بدهید

جشنواره