استخراج آب از هوا!

استخراج آب از هوا!
به این مطلب امتیاز بدهید
مشکل خشک سالی و بی آبی روز افزون طراحان را به سمت طرح های نوین برای استفاده حداکثری از هر نوع از منایع آبی وا داشته است .اما این طرح نوین سعی در استخراج مستقیم آب از رطوبت موجود در هوا دارد
جشنواره
به این مطلب امتیاز بدهید

جشنواره