نرده های هوشمند

نرده های هوشمند
به این مطلب امتیاز بدهید

نرده ها و حصار ها همیشه به عنوان وصله ای نا زیبا تنها برای حفظ حریم و امنیت بخشی از عناصر طراحی ما هستند این بار به کمک کمی تکنولوژی نرده به نقطه عطف طراحی بنا تبدیل شده است

جشنواره
به این مطلب امتیاز بدهید

جشنواره