موزه کوهستان زاها حدید

موزه کوهستان زاها حدید
به این مطلب امتیاز بدهید
گروه معماری و طراحی زاها حدید ساخت ششمین و آخرین مجموعه از موزه کوهستانی مسنر (Messner) را انجام داده  ، که در جنوب تایرول در ایتالیا واقع شده و ساخت آن در تابستان ۲۰۱۴ به پایان رسیده است.
جشنواره
به این مطلب امتیاز بدهید

جشنواره