آموزش مدلسازی طاق و Unwarp یک ابزار کلاسیک با تکنیک تکسچر Normal Bump

آموزش مدلسازی طاق و Unwarp یک ابزار کلاسیک با تکنیک تکسچر Normal Bump

آموزش مدلسازی طاق و Unwarp یک ابزار کلاسیک با تکنیک تکسچر Normal Bump
به این مطلب امتیاز بدهید

آموزش مدلسازی طاق و Unwarp یک ابزار کلاسیک با تکنیک تکسچر Normal Bump

آموزش مدلسازی طاق و Unwarp یک ابزار کلاسیک

در این آموزش شما نحوه مدلسازی و سپس آنرپ و تکسچر گذاری یک ابزار کلاسیک در نرم افزار ۳D max را فراخواهید گرفت، نکته قابل توجه در این آموزش این است که شما نیاز ندارید که تمام جزییات ابزار کلاسیک را مدل کنید بلکه با تکنیک تکسچر مدلینگ و با بهره گیری از تکسچر Normal می توانید مدل خودتان را با توجه به تکسچری که مد نظر دارید  شبیه سازی کنید به نحوی که تفاوت کمی با مدلسازی واقعی و پر جزییات داشته باشد.

 

جشنواره
به این مطلب امتیاز بدهید

جشنواره