رنگ های اصلی و رنگ های ثانویه

رنگ های اصلی و رنگ های ثانویه
به این مطلب امتیاز بدهید

⭕️ رﻧﮓ های اصلی :

رنگ های اصلی

رنگ های اصلی و رنگ های ثانویه

 

رﻧﮓ ﻫﺎى اﺻﻠﻰ یا رنگ های بنیادین ، سه رنگی هستند که همهٔ دیگر رنگ‌ها را با ترکیب آن‌ها می‌توان بدست آورد.

رنگ های اصلی و رنگ های ثانویه

 

 

رنگ های اصلی ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ رﻧﮓ زرد، آﺑﻰ و ﻗﺮﻣﺰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻳـﻦ ﺳـﻪ رﻧـﮓ ﻣـﻰﺗـﻮان ﻫﻤـﻪ ی رﻧﮓ ﻫﺎى ﻣﻮﺟﻮد در ﻃﺒﻴﻌﺖ حتی رنگ سیاه را بدست آورد .اﻟﺒﺘـﻪ ﺣﻀـﻮر رﻧـﮓ ﺳـﻔﻴﺪ اﻟﺰاﻣﻰ اﺳﺖ.

 

⭕️از ﺗﺮﻛﻴﺐ رﻧﮓ ﻫﺎى اﺻﻠﻰ رنگ های ﻫﺎى ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ می آﻳﺪ.

نارﻧﺠﻰ = ﻗﺮﻣﺰ+ زرد، بنفش= آﺑﻰ+ ﻗﺮﻣﺰ، سبز= زرد + آﺑﻰ .

 

 

رنگ های اصلی و رنگ های ثانویه

 

 

رنگ های اصلی و رنگ های ثانویه

 

 

 

 

فیسبوک توییتر گوگل + لینکداین تلگرام واتس اپ کلوب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *