استودیو آپژوئن 9, 2019 * استودیو آپ

روز: ژوئن 9, 2019

پنجمین چالش تیم آموزشی استودیو آپ

پنجمین چالش تیم آموزشی استودیو آپ این چالش پنجمین چالش تیم آموزشی استودیو آپ این چالش، پنجمین چالش تیم آموزشی استودیو آپ می باشد و چالش فضای رندرینگ فضای خارجی گروه کرونا می باشد.   ⚡️⚡️در این چالش یک ساختمان در اختیار شما قرار میگیرد و هر شخصی به هرشکلی که بخواهد میتواند این ساختمان را پرزانته کند و رندر…