استودیو آپراهنمای خرید سیستم برای کارهای 3d و رندر ( Render ) * استودیو آپ

Benchmark

عموما معتبرترین موتور رندر های دنیا هر چند وقت یکبار فایل هایی رو با نام بنچمارک ( Benchmark ) منتشر می کنند، هدف از تولید بنچمارک ( Benchmark ) مقایسه سخت افزار سیستم ها با یکدیگر بر اساس فاکتور زمان رندر است، اساسا بنچمارک ( Benchmark ) راهکار بسیار مناسبی در تست سخت افزار در زمینه خرید سیستم است، بطوریکه شما با مقایسه نتایج خروجی ( زمان رندر ها ) می توانید با اطمینان بیشتر در مورد خرید سیستم خود تصمیم بگیرید.
ساز کار بنچمارک ( Benchmark ) بدین شکل است که بطور مثال تعداد PASS های محدودی را برای رندر تعریف میکنند و سیستم ها بر اساس قدرت سخت افزارشان زمان رسیدن به اخرین Pass را مشخص میکنند.بنچمارک ها اصولا فایل هایی با پسوند exe هستند که نیاز مستقیم به باز کردن نرم افزار سه بعدی شما ندارد و بعد از اجرا فایل توسط کاربر بصورت اتوماتیک رندر را شروع میکند و در پایان نتیجه را به ما اعلام می نماید.
باید در نظر داشته باشید که در زمان تست Benchmark به هیچ عنوان سیستم در حال رندرینگ فایل دیگری نباشد.
نتایجی که در ادامه برای شما اورده شده است نتیجه تست CORONA BENCHMARK می باشد.
که توسط هنرآموزان گروه آموزش موتور رندر کرونا گرفته شده است.

شما هم میتوانید با استفاده از لینک زیر بنچمارک ( Benchmark ) را دانلود کنید، از تست خود عکس بگیرید و برای ما ارسال کنید.

 دانلود بنچمارک ( Benchmark )

نتایج :

INTEL(R) Xeon CPU E5-2699 v4 @ 2.20GHz (x2) – CPU Frequency [GHz]: – – Ram: 16 gig  ***  Time = 0:00:33
[skillbar title=”dual 2 x INTEL(R) Xeon CPU E5-2699 v4 @ 2.20GHz” percentage=”0.33″ color=”#2ecc71″ show_percent=”true”]

INTEL(R) Xeon CPU E5-2650 v4 @ 2.20GHz (x2) – CPU Frequency [GHz]: – – Ram: 16 gig  ***  Time = 0:01:03
[skillbar title=”dual 2 x INTEL(R) Xeon CPU E5-2650 v4 @ 2.20GHz” percentage=”1.03″ color=”#2ecc71″ show_percent=”true”]

INTEL(R) Core(TM) CPU E5-2683 V3 @ 2.00GHz – CPU Frequency [GHz]: 2.5 – Ram: 16 gig ***  Time = 0:01:50
[skillbar title=”INTEL(R) Core(TM) CPU E5-2683 V3 @ 2.00GHz” percentage=”1.50″ color=”#2ecc71″ show_percent=”true”]

INTEL(R) Core(TM) CPU i7-6900k @ 3.20GHz- CPU Frequency [GHz]: – – Ram: 16 gig ***  Time = 0:02:02
[skillbar title=”INTEL(R) Core(TM) CPU i7-6900k @ 3.20GHz” percentage=”2.02″ color=”#2ecc71″ show_percent=”true”]

AMD Ryzen 7 1800X Eight Core Processor – CPU Frequency [GHz]: 3.7  – Ram: 32 gig ***  Time = 0:02:21
[skillbar title=”AMD Ryzen 7 1800X Eight Core Processor” percentage=”2.21″ color=”#2ecc71″ show_percent=”true”]

INTEL(R) Xeon CPU E5-2620 @ 2.00GHz (x2) – CPU Frequency [GHz]: 2.3 – Ram: 32 gig  ***  Time = 0:02:53
[skillbar title=”dual 2 x INTEL(R) Xeon CPU E5-2620 @ 2GHz” percentage=”2.53″ color=”#2ecc71″ show_percent=”true”]

INTEL(R) Core(TM) CPU i7-5930k @ 3.50GHz – CPU Frequency [GHz]: 4.0  – Ram: 32 gig ***  Time = 0:02:56
[skillbar title=”INTEL(R) Core(TM) CPU i7-5930k @ 3.50GHz” percentage=”2.56″ color=”#2ecc71″ show_percent=”true”]

INTEL(R) Core(TM) CPU i7-6800k @ 3.40GHz  – CPU Frequency [GHz]: 3.6  – Ram: 32 gig ***  Time = 0:03:01
[skillbar title=”INTEL(R) Core(TM) CPU i7-6800k @ 3.40GHz” percentage=”3.01″ color=”#00BCD4″ show_percent=”true”]

INTEL(R) Core(TM) CPU i7-5820k @ 3.30GHz  – CPU Frequency [GHz]: –  – Ram: 16 gig ***  Time = 0:03:18
[skillbar title=”INTEL(R) Core(TM) CPU i7-5820k @ 3.30GHz” percentage=”3.18″ color=”#00BCD4″ show_percent=”true”]

INTEL(R) Core(TM) CPU i7-6800k @ 3.40GHz  – CPU Frequency [GHz]: 3.6  – Ram: 32 gig ***  Time = 0:03:20
[skillbar title=”INTEL(R) Core(TM) CPU i7-6800k @ 3.40GHz” percentage=”3.20″ color=”#00BCD4″ show_percent=”true”]

INTEL(R) Core(TM) CPU i7-6800k @ 3.40GHz  – CPU Frequency [GHz]: 3.4  – Ram: 16 gig ***  Time = 0:03:32
[skillbar title=”INTEL(R) Core(TM) CPU i7-6800k @ 3.40GHz” percentage=”3.32″ color=”#00BCD4″ show_percent=”true”]

INTEL(R) Core(TM) CPU i7-6700k @ 4.00GHz  – CPU Frequency [GHz]: 4.1  – Ram: 16 gig ***  Time = 0:03:46
[skillbar title=”INTEL(R) Core(TM) CPU i7-6700k @ 4.00GHz” percentage=”3.46″ color=”#03A9F4″ show_percent=”true”]

INTEL(R) Core(TM) CPU i7-4790k @ 4.00GHz  – CPU Frequency [GHz]: 4.0  – Ram: 16 gig ***  Time = 0:04:18
[skillbar title=”INTEL(R) Core(TM) CPU i7-4790k @ 4.00GHz” percentage=”4.18″ color=”#03A9F4″ show_percent=”true”]

INTEL(R) Core(TM) CPU i7-4770k @ 3.50GHz  – CPU Frequency [GHz]: – – Ram: 16 gig ***  Time = 0:04:45
[skillbar title=”INTEL(R) Core(TM) CPU i7-4770k @ 3.50GHz” percentage=”4.45″ color=”#03A9F4″ show_percent=”true”]

INTEL(R) Core(TM) CPU i7-4770 @ 3.40GHz  – CPU Frequency [GHz]: 3.5  – Ram: 16 gig ***  Time = 0:05:25
[skillbar title=”INTEL(R) Core(TM) CPU i7-4770 @ 3.40GHz” percentage=”5.25″ color=”#2196F3″ show_percent=”true”]

INTEL(R) Core(TM) CPU i7-2600k @ 3.40GHz  – CPU Frequency [GHz]: –  – Ram: 16 gig ***  Time = 0:05:42
[skillbar title=”INTEL(R) Core(TM) CPU i7-2600k @ 3.40GHz” percentage=”5.42″ color=”#3F51B5″ show_percent=”true”]

AMD FX(tm) 8320 Eight Core Processor – CPU Frequency [GHz]: –  – Ram: 8 gig ***  Time = 0:06:23
[skillbar title=”AMD FX(tm) 8320 Eight Core Processor” percentage=”6.23″ color=”#673ab6″ show_percent=”true”]

INTEL(R) Core(TM) CPU i7-3612QM @ 2.10GHz  – CPU Frequency [GHz]: –  – Ram: 6 gig ***  Time = 0:06:40
[skillbar title=”INTEL(R) Core(TM) CPU i7-3612QM @ 2.10GHz” percentage=”6.40″ color=”#9C27B0″ show_percent=”true”]

INTEL(R) Core(TM) CPU 960 @ 3.20GHz  – CPU Frequency [GHz]: –  – Ram: 24 gig ***  Time = 0:09:00
[skillbar title=”INTEL(R) Core(TM) CPU 960 @ 3.20GHz @ 3.20GHz” percentage=”9.00″ color=”#E91E63″ show_percent=”true”]

INTEL(R) Core(TM) CPU i7-4510U @ 2.00GHz  – CPU Frequency [GHz]: 2.5 – Ram: 16 gig ***  Time = 0:15:42
[skillbar title=”INTEL(R) Core(TM) CPU i7-4510U @ 2.00GHz” percentage=”15.42″ color=”#ff5722″ show_percent=”true”]

INTEL(R) Core(TM) CPU i7-4700MQ @ 2.40GHz  – CPU Frequency [GHz]: 0.79  – Ram: 16 gig ***  Time = 0:20:55
[skillbar title=”INTEL(R) Core(TM) CPU i7-4700MQ @ 2.40GHz” percentage=”20.55″ color=”#F44336″ show_percent=”true”]

INTEL(R) Core(TM) CPU i5-M460 @ 2.53GHz  – CPU Frequency [GHz]: –  – Ram: 4 gig ***  Time = 1:07:49
[skillbar title=”INTEL(R) Core(TM) CPU i5-M460 @ 2.53GHz” percentage=”107.49″ color=”#a20f00″ show_percent=”true”]

  • خانه
  • راهنمای خرید سیستم برای کارهای 3d و رندر ( Render )