استودیو آپمسابقات * استودیو آپ

دسته: مسابقات

پنجمین چالش تیم آموزشی استودیو آپ

پنجمین چالش تیم آموزشی استودیو آپ این چالش پنجمین چالش تیم آموزشی استودیو آپ این چالش، پنجمین چالش تیم آموزشی استودیو آپ می باشد و چالش فضای رندرینگ فضای خارجی گروه کرونا می باشد.   ⚡️⚡️در این چالش یک ساختمان در اختیار شما قرار میگیرد و هر شخصی به هرشکلی که بخواهد میتواند این ساختمان را پرزانته کند و رندر…

چهارمین چالش تیم آموزشی استودیو آپ

چهارمین چالش تیم آموزشی استودیو آپ این چالش، چهارمین چالش تیم آموزشی استودیو آپ می باشد و چالش فضای داخلی گروه کرونا می باشد. هدف از این چالش افزایش توانایی رندرینگ در یک زمان محدود و انتخاب استعدادهای برتر برای انتخاب نمایشگاه از دریچه کروناست. 🔴موضوع این چالش : فضای داخلی   ⏰مدت زمان چالش : 10 روز ⏰شروع چالش…

سومین چالش تیم آموزشی استودیو آپ

سومین چالش تیم آموزشی استودیو آپ این چالش سومین چالش تیم آموزشی استودیو آپ است و چالش ساخت متریال چوب گروه  substance painter می باشد. هدف از این چالش، افزایش درک هنرآموزان از متریال چوب می باشد. 🔴چالش معماری گروه substance painter 🔴موضوع این چالش : ساخت متریال چوب   چالش معماری موضوع این چالش : ساخت متریال چوب -(…

دومین چالش تیم آموزشی استودیو آپ

دومین چالش تیم آموزشی استودیو آپ این چالش، دومین چالش تیم آموزشی استودیو آپ می باشد و چالش چالش طراحی Meetmat گروه substance painter می باشد. 🔴 چالش طراحی Meetmat   ⭕️شروع چالش گروه substance painter از روز سه شنبه 15 خرداد تا پنج شنبه 24 خرداد   ⭕️مدت زمان این چالش 10 روز ⭕️هدف از این چالش ارتقاع سطح…

اولین چالش تیم آموزشی استودیو آپ

اولین چالش تیم آموزشی استودیو آپ این چالش، اولین چالش تیم آموزشی استودیو آپ می باشد و چالش طراحی داخلی گروه پک آموزش جامع کرونا  corona می باشد. 🔴چالش طراحی داخلی   🔴 تاریخ شروع اولین چالش طراحی داخلی 1396/11/29_تاریخ پایان 1396/12/29 🔴طراحی فضای نشیمن، ناهار خوری و آشپزخانه 🔴اهداف چالش: 🌟کسب تجربه جدید برای هنرجویان 🌟به چالش کشیدن توانمندی…