استودیو آپرنگ در معماری * استودیو آپ

دسته: رنگ در معماری

هارمونی تک فام

⭕️انواع هارمونی رنگی:   🔴1- رنگ بندی تک فام یا منوکروم ( Monochrom): اولین راه برای رسیدن به هماهنگی رنگ از طریق استفاده از رنگ های تک رنگ است.   در این رنگ بندی از روشنی و شدت های مختلف یک رنگ استفاده می شود. رنگ بندی منوکروم بسیار ساده و زیبا است که در عکاسی یا نقاش جلوه گر…

تعریف هارمونی رنگ

هارمونی رنگ ها: هماهنگی یا هارمونی به معنای "چیدمان مطبوع اجزاء یک کل" است و وجود آن در تمام مظاهر زندگی از موسیقی، شعر، رنگ یا حتی یک کیک زیبا، جلوه می کند. از نظر دیداری، هماهنگی، در چیزی است که موجب لذت چشم می شود. این هماهنگی بیننده را مجذوب کرده و احساس نظم و تعادل را در او…

تفاوت چرخه رنگ و هارمونی رنگ

⭕️ یکی از موارد که قبل از پیاده سازی رنگ ها باید اطلاعات کامل از آن داشته باشید هارمونی هاست .   🔴 عموما 6 دسته هارمونی وجود دارد که 4 هارمونی در معماری بیشترین کاربرد را دارد  که در مطالب آینده به معرفی این چهار هارمونی خواهیم پرداخت اما قبل از ان باید مطلبی کاملا اولیه را عنوان کنم…

رنگ های مکمل

⭕️رﻧﮓ های مکمل :   🔴رنگ‌های مکمل جفت رنگ‌هایی هستند که در چرخهٔ رنگ روبروی هم قرار گرفته و متضاد هم هستند. طبق فرضیه رنگ‌ها، دو رنگ زمانی مکمل یکدیگر شناخته می‌شوند که از ترکیب آنها، رنگی خنثی (مانند خاکستری، سیاه، سفید) پدید آید. رﻧﮓ ﻫﺎى ﻣﻜﻤﻞ در واﻗﻊ ﻧﻮﻋﻰ ﺗﻀﺎد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ را ﻃﻠﺐ ﻣـﻰ ﻛﻨﻨـﺪ و…

رنگ های اصلی و رنگ های ثانویه

⭕️ رﻧﮓ های اصلی : رنگ های اصلی   رﻧﮓ ﻫﺎى اﺻﻠﻰ یا رنگ های بنیادین ، سه رنگی هستند که همهٔ دیگر رنگ‌ها را با ترکیب آن‌ها می‌توان بدست آورد.     رنگ های اصلی ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ رﻧﮓ زرد، آﺑﻰ و ﻗﺮﻣﺰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻳـﻦ ﺳـﻪ رﻧـﮓ ﻣـﻰﺗـﻮان ﻫﻤـﻪ ي رﻧﮓ ﻫﺎى ﻣﻮﺟﻮد در ﻃﺒﻴﻌﺖ حتی رنگ سیاه…