استودیو آپترفند شبیه سازی معماری * استودیو آپ

برچسب: ترفند شبیه سازی معماری

ترفند چهارم از ۵ ترفند تاثیر گذار در شبیه سازی معماری

ترفند چهارم از ۵ ترفند تاثیر گذار در شبیه سازی معماری در این مقاله به  ببرسی ترکیب بندی، چهارمین ترفند تاثیر گذاری در شبیه سازی معماری پرداخته می شود. در شبیه سازی معماری نیز مانند عکاسی ، ترکیب بندی نقش پر رنگی در موفقیت یک تصویر به عهده دارد. حتی اگر تنظیمات رندر صحیح بوده ، نور، بافت و جو…

  • خانه
  • ترفند شبیه سازی معماری