استودیو آپتری دی مکس، پارامتریک،مدلینگ * استودیو آپ

برچسب: تری دی مکس، پارامتریک،مدلینگ

آموزش مدل سازی پارامتریک مقدماتی-قسمت 12

آموزش مدل سازی پارامتریک مقدماتی-قسمت 12 این فیلم یک آموزش مدل سازی پارامتریک مقدماتی ( مدلسازی پارامتریک ) است که توسط دکتر سامر سیاری محقق و معماری پیشرو است ضبط شده که در سال 1999 اولین جایزه معماری خود را کسب کردو در چند کشور مختلف نماینده و مدرس رسمی Autodesk شد. وی سابقه همکاری با زاها حدید و چندین…

آموزش مدل سازی پارامتریک مقدماتی-قسمت 11

آموزش مدل سازی پارامتریک مقدماتی-قسمت 11 این فیلم یک آموزش مدل سازی پارامتریک مقدماتی ( مدلسازی پارامتریک ) است که توسط دکتر سامر سیاری محقق و معماری پیشرو است ضبط شده که در سال 1999 اولین جایزه معماری خود را کسب کرد و در چند کشور مختلف نماینده و مدرس رسمی Autodesk شد. وی سابقه همکاری با زاها حدید و چندین دانشگاه…

آموزش مدل سازی پارامتریک مقدماتی-قسمت 10

آموزش مدل سازی پارامتریک مقدماتی-قسمت 10 این فیلم یک آموزش مدل سازی پارامتریک مقدماتی ( مدلسازی پارامتریک ) است که توسط دکتر سامر سیاری محقق و معماری پیشرو است ضبط شده که در سال 1999 اولین جایزه معماری خود را کسب کرد و در چند کشور مختلف نماینده و مدرس رسمی Autodesk شد. وی سابقه همکاری با زاها حدید و چندین دانشگاه…

  • خانه
  • تری دی مکس، پارامتریک،مدلینگ