استودیو آپلیزر * استودیو آپ

برچسب: لیزر

آموزش برش ليزر در تری دی مکس

آموزش برش ليزر در تری دی مکس این فیلم یک آموزش رایگان است که به آموزش برش ليزر در تری دی مکس می پردازذ و توسط پوریا عباسی مدرس پک تری دی مکس مقدماتی ارائه شده است. چگونه فايل را در 3ds max آماده کنيم؟ و  بین نرم افزارهای مختلف ارتباط  گرفت که بتوان خروجی مناسب برای دستگاهی ماندد CNC…