استودیو آپمتریال * استودیو آپ

برچسب: متریال

دنیایی متفاوت در Real-Time شاهکار های Rense de Boer

دنیایی متفاوت در Real-Time شاهکار های Rense de Boer در این مقاله به معرفی دنیایی متفاوت در Real-Time شاهکار های Rense de Boer پرداخته می شود. این فقط یک گرافیک واقعی در رئال تایم (Real Time) است که توسط یک هنرمند در مدت بیش از یک سال آزمایش با استفاده از یک موتور غیر واقعی (Unreal) انجام شده است .…