استودیو آپپارامتریک،مدلینگ * استودیو آپ

برچسب: پارامتریک،مدلینگ

طراحی پوسته فرکتال

طراحی پوسته فرکتال هندسه فرکتال يکي از محبوب ترين هندسه ها براي طراحي مخصوصا طراحي پوسته فرکتال در مدلسازی پارامتریک ميباشد. در اين آموزش رایگان به کمک تکنيک هاي مدل سازي موجود در 3dsmax و پلاگين para3d شما قادر به مدل سازي اين طراحی پوسته فرکتال خواهيد بود. هدف از مدلسازی پارامتریک آشنایی با تکنیک های ساده نرم افزار 3dsmax…

طراحی برج پارامتریک

طراحی برج پارامتریک نرم افزار 3dsmax با قابليت هاي بيشمار پلاگين Para3d يکي از مناسب ترين روش ها جهت طراحي و مدل سازي هاي پارامتريک است. طراحی برج پارامتریک موضوع این آموزش است که روشي بسيار ساده از هندسه وورونوي استفاده شده و با استفاده از پلاگين para3d بدنه و پوسته این برج پارامتريک مدلشده است. اين آموزش در 5…